II miejsce - Izabella Gawron - przedszkole 3 - 6 lat

 

II miejsce - Izabella Gawron - przedszkole 3 - 6 lat

II miejsce - Izabella Gawron - przedszkole 3 - 6 lat