Informacje o parkingu

Parking przy CH MAX posiada ok 80 wyznaczonych miejsc parkingowych, miejsca dla postoju TAXI, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd i wyjazd jest możliwy z 2 kierunków: od ulicy Szkotnik oraz Powstańców Warszawy. Na terenie parkingu zlokalizowane są stojaki z koszykami do supermarketu Biedronka oraz stojak rowerowy. Parking jest płatny i niestrzeżony.

Regulamin korzystania z niestrzeżonego parkingu dla klientów CH MAX.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Parking funkcjonuje w godzinach otwarcie CH MAX tj. poniedziałek-sobota: 6:00-23:30, parking płatny w godzinach 9:00-16:00 oraz niedziela handlowa: 6:00- 19:00, parking bezpłatny

2. Poprzez przyjęcie kwitu parkingowego bądź wjazd na teren parkingu użytkownik zawiera z Zarządcą obiektu CH MAX bądź dzierżawcą parkingu umowę o najem miejsca parkingowego zgodnie z poniższymi warunkami.

3. Przedmiotem umowy nie jest ochrona pozostawionego pojazdu ani mienia będącego wewnątrz.

4. Pojazd pozostawiony na parkingu poza godzinami funkcjonowania będzie odholowany na koszt właściciela pojazdu.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKINGU

1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z cennikiem za każdą rozpoczęta godzinę.

  • pierwsza godzina BEZPŁATNIE
  • druga godzina – 4 pln
  • trzecia godzina – 8 pln
  • czwarta i każda kolejna – 7 pln

Powyższe kwoty sumują się zgodnie z czasem zarejestrowanego postoju.

2. Opłata za użytkownie parkingu naliczana jest na podstawie wystawionego kwitu parkingowego przez osobę obsługującą parking CH MAX.

3. Kwit parkingowy zawiera następujące dane:
– datę, godzinę wjazdu na parking
– numer rejestracyjny pojazdu

4. Za zgubienie kwitu parkingowego lub wyjazd z parkingu bez rozliczenia otrzymanego kwitu użytkownik może zostać obciążony opłatą w wysokości 50 pln.

5. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić u osoby obsługującej parking przed wyjazdem z parkingu.

6. Pozostawienie pojazdu a parkingu poza godzinami funkcjonowania parkingu może skutkować odholowaniem pojazdu na koszt właściciela bądź naliczenie opłaty w wysokości 500 pln za każdą dobę postoju pojazdu.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Teren parkingu jest terenem prywatnym i obowiązują na nim przepisy Kodeksu Drogowego.

2. Parkowanie dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych.

3. Prędkość dozwolona na parkingu wynosi 10 km / h

4. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie czynności serwisowych pojazdów lub napraw, mycie, oczyszczanie pojazdu, wymiany płynów chłodniczych czy też uzupełninie paliwa.

5. Za zanieczyszczanie terenu parkingu lub pozostawienie śmieci właściciel pojazdu może zostać obciążany opłatą w wysokości 300 pln.

6. Teren parkingu objęty monitoringiem CH MAX.

Start typing and press Enter to search